Kostolište - sv. Ján Nepomucký

Socha sv. Jána Nepomuckého za obcou pri ceste do Malaciek bola posvätená v roku 1922 popri posviacke nových zvonov. Posvätenie vykonal kňaz Ján Bundala 20. mája. Nevieme, či išlo o novú sochu, alebo len o obnovu staršej, ktorá je zakreslená na mape z 2. polovice 19. storočia. V 60-tych rokoch minulého storočia dala sochu opraviť v zámorí žijúca sestra Martina Ružu. Vandali v roku 1975 odrazili soche hlavu, našťastie ju bolo možné opraviť.

Eduard Chmela, Peter Chmela: Kostolište 1206-1996, Kostolište 1996, str. 73;
Mária Kršková, Jozef Kršek: Kostolište - Kiripolec, Bratislava 2010, str. 72, 73

Kostolište - Božia muka (1779)
Kostolište - misijný kríž (2002)
Kostolište - kríž (1807, 1885) pred kostolom
Kostolište - kríž (1885) na cintoríne
Kostolište - kríž (1832 ?) pred kostolom
Kamerové systémy