Jakubov - sv. Vendelín

Socha sv. Vendelína na murovanom podstavci bez nápisov stojí na nepríliš exponovanom mieste obce. Je pri pôvodnej starej ceste, miesto bolo v dobe vzniku sochy ešte mimo intravilánu obce. Je sprevádzaná ďalšou sochou stvárňujúcou neznámy alegorický výjav, poprípade premiestnenou z cintorína.

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne
Kamerové systémy