Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)

Podľa povesti získala obec Jakubov pri svojom vzniku pomenovanie podľa sochy sv. Jakuba, ktorá na jej mieste stála. Novodobú sochu sv. Jakuba v náklade 1900 € dala zhotoviť obec v roku 2018 u sochára Martina Šmigrovského. Sochár pre obec zreštauroval cintorínsky kríž, kríž pred kostolom a sochu Celenskej Panny Márie. Sochu sv. Jakuba sadili ju oproti obecnému úradu na už jestvujúci podstavec, zhotovený v roku 2004 pre staršiu sochu sv. Jána Nepomuckého. Socha sv. Jána je zatiaľ odložená na dvore domu, čaká na svoje nové umiestnenie.

Kamerové systémy