Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)

Podľa povesti získala obec Jakubov pri svojom vzniku pomenovanie podľa sochy sv. Jakuba, ktorá na jej mieste stála. Novodobú sochu sv. Jakuba v náklade 1900 € dala zhotoviť obec v roku 2018 u sochára Martina Šmigrovského. Sochár pre obec zreštauroval cintorínsky kríž, kríž pred kostolom a sochu Celenskej Panny Márie. Sochu sv. Jakuba sadili ju oproti obecnému úradu na už jestvujúci podstavec, zhotovený v roku 2004 pre staršiu sochu sv. Jána Nepomuckého. Socha sv. Jána je zatiaľ odložená na dvore domu, čaká na svoje nové umiestnenie.

Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne
Kamerové systémy