Jakubov - sv. Florián (1902)

Sochu sv. Floriána dali postaviť podľa jednoduchej tabuľky zakladateľov Jozef a Anna Pollak v roku 1902. Bola asi dvakrát premiestnená, pôvodnejšie stála pri hasičskej zbrojnici, neskôr pri obecnom dome a dnes pri kostole. V roku 2014 bola socha obnovená, ale v miestach poškodenia len náznakovo. Renovátor sochy možno už nemal k dispozícii odlomené súčasti sochy, ktoré je vidno na fotografii z marca 2010 (pravá ruka a hrdlo nádoby s prelievajúcim sa prúdom vody).

Ján Šimek: Jakubov - od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 171

Kamerové systémy