Mariánsku sochu v reliéfnom prevedení stvárňujúcu Madonu z Mariazellu dala postaviť na murovanom podstavci rodina Poláková na svojom pozemku na rázcestí ciest na Stávky a do Dlhej mláky. V 80-tych rokoch minulého storočia bola už značne poškodená, postavám Madony a Jezuliatka chýbali hlavy. Po rekonštrukcii bola v roku 1987 umiestnená na kópii pôvodného podstavca pred kostol. Všeobecne sa udáva, že je z polovice 19. storočia, mala byť postavená z vďaky za pominutie cholerovej epidémie. Ľudia, peši putujúci do Marianky po starej ceste do Plaveckého Štvrtka, sa pri soche zastavovali a modlili. V roku 2015 sochu aj s podstavcom zreštauroval sochár Martin Šmigrovský celkovým nákladom 5700 €.

Ján Šimek: Jakubov - od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 171;
Marián Polakovič: História a budúcnosť našej vzácnej pamiatky, in: Jakubovské zvesti 4/2012, str. 7

Kamerové systémy