Jakubov - Celenská Panna Mária

Mariánsku sochu v reliéfnom prevedení stvárňujúcu Madonu z Mariazellu dala postaviť na murovanom podstavci rodina Poláková na svojom pozemku na rázcestí ciest na Stávky a do Dlhej mláky. V 80-tych rokoch minulého storočia bola už značne poškodená, postavám Madony a Jezuliatka chýbali hlavy. Po rekonštrukcii bola v roku 1987 umiestnená na kópii pôvodného podstavca pred kostol. Všeobecne sa udáva, že je z polovice 19. storočia, mala byť postavená z vďaky za pominutie cholerovej epidémie. Ľudia, peši putujúci do Marianky po starej ceste do Plaveckého Štvrtka, sa pri soche zastavovali a modlili. V roku 2015 sochu aj s podstavcom zreštauroval sochár Martin Šmigrovský celkovým nákladom 5700 €.

Ján Šimek: Jakubov - od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 171;
Marián Polakovič: História a budúcnosť našej vzácnej pamiatky, in: Jakubovské zvesti 4/2012, str. 7

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne
Kamerové systémy