Gajary - sv. Vendelín

Asi v roku 2021 obnovili v Gajaroch drobnú sochu sv. Vendelína na podnet Michala Mráza, ktorý sa dlhodobo venuje záchrane drobných sakrálnych pamiatok v obci. Socha bola pôvodne postavená v roku 1851 na križovatke pri hostinci U Hurbana a odstránená okolo roka 1968. Obec dala pre sochu postaviť nový murovaný podstavec neďaleko miesta pôvodného osadenia.

Michal Mráz: Obnova sôch a krížov Gajary, in: Gajarské noviny 1/2023, str. 27

Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy