Asi v roku 2021 obnovili v Gajaroch drobnú sochu sv. Vendelína na podnet Michala Mráza, ktorý sa dlhodobo venuje záchrane drobných sakrálnych pamiatok v obci. Socha bola pôvodne postavená v roku 1851 na križovatke pri hostinci U Hurbana a odstránená okolo roka 1968. Obec dala pre sochu postaviť nový murovaný podstavec neďaleko miesta pôvodného osadenia.

Michal Mráz: Obnova sôch a krížov Gajary, in: Gajarské noviny 1/2023, str. 27

Kamerové systémy