Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou

Za obcou na konci Tomáškových uličky bola ešte donedávna v zničenom stave socha sv. Jána Nepomuckého. Na mieste tu ležalo torzo sochy a kusy zlámaného podstavca.
V 1. polovici 20. storočia stáli v Gajaroch okrem nej ešte tri ďalšie sochy sv. Jána Nepomuckého; pri kostole, pri Dlhom moste a za obcou pri Studienke. Socha na konci Tomáškových uličky bola zaznamenaná počas 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existovala už v 2. polovici 19. storočia.
V roku 2017 dali sochu zrenovovať Pavol Tikl, Rozália Habová a Michal Mráz. Po oprave ju 10. augusta toho roku vysvätil miestny farár Ján Bujna.

Pavol Hallon: Gajary, Gajary (bez roku vydania), str. 106

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy