Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)

Socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole je aj so svojím podstavcom položená na murovanom piadestáli v tvare veľkého hranola.

A D
I : S
1600
1748


Z nápisu v kartuši podstavca sú na 1. riadku zaznamenané iniciály A(nno) D(omini) - roku pána, vzťahujúce sa k roku 1748. V 2. riadku by to mohli byť iniciály neznámeho donora sochy. Vysvetliť prítomnosť letopočtu 1600 nevieme.

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy