Gajary - Najsvätejšia Trojica

Trojičný stĺp je na postamente sprevádzaný dvomi sochami bližšie neurčených svätých. Na podstavci nie sú žiadne nápisy, vymedzený priestor pre zakladateľskú tabuľu je dnes prázdny. Súsošie dal postaviť Štefan Polák a zložil na neho základinu 200 korún. Stojí na mieste bývalého kostolíka sv. Mikuláša, ktorého zvyšky odstránili v roku 1870.

Pavol Hallon: Gajary, Gajary (bez roku vydania), str. 106

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy