Trojičný stĺp je na postamente sprevádzaný dvomi sochami bližšie neurčených svätých. Na podstavci nie sú žiadne nápisy, vymedzený priestor pre zakladateľskú tabuľu je dnes prázdny. Súsošie dal postaviť Štefan Polák a zložil na neho základinu 200 korún. Stojí na mieste bývalého kostolíka sv. Mikuláša, ktorého zvyšky odstránili v roku 1870.

Pavol Hallon: Gajary, Gajary (bez roku vydania), str. 106

Kamerové systémy