Borinka - sv. Ján Nepomucký (1731)

Socha sv. Jána Nepomuckého v Medených Hámroch má na podstavci zaznamenaných niekoľko letopočtov. Prvý by sme mohli považovať za rok založenia sochy, jej zakladateľ sa skrýva za iniciálami I M. Ďalšie dva letopočty sa vzťahujú asi k obnovám sochy, pričom nevieme, v čom opravy spočívali. Asi za druhou obnovou z roku 1896 je osoba s iniciálami W L.
Socha bola v roku 1996 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, v roku 2002-4 bola zhotovená kópia sochy a podstavca, ktoré sú osadené pri vodnej nádrži v Medených Hámroch (www.pamiatky.sk).

I. M.
1731.
1808.
W. L.
1896.

 

Medené Hámre - Paulenov kríž
Borinka - Obadalov kríž (2014)
Borinka - Jajcajova kaplnka
Borinka - kríž na cintoríne
Borinka - kríž (1958) pri kaplnke
Borinka - misijný kríž
Borinka - lurdská jaskyňa
Borinka - Božia muka v chotári
Kamerové systémy