Trstín - sv. Ján Nepomucký v obci

Socha sv. Jána Nepomuckého na okraji kaštieľskeho parku nemá žiadne datovanie na podstavci. Podľa literatúry ju dali postaviť v roku 1782 majitelia kaštieľa Pongrácovci. Ale keďže spomenutý rok je rokom kanonickej vizitácie, ktorá existenciu sochy zaznamenala, pravdepodobnejšie je, že socha je staršia. V literatúre (1995) je tiež zmienka, že socha sa nezachovala. Ak bola niekde odložená, tak ju potom nemuseli postaviť na úplne pôvodnom mieste.

Elena Kurincová: Kostol Panny Márie v Hájičku, Trstín 1995, str. 39

Kamerové systémy