Trstín - sv. Ján Nepomucký (1733) v chotári

Pod bývalými vinicami v chotári obce sa zachovala suchá studňa so sochou sv. Jána Nepomuckého. Socha sv. Jána je na hlavici stĺpa datovaná rokom 1733 s iniciálami MM, za ktorými by sa mohol skrývať jej zakladateľ. Murovaná studňa bola do dnešnej podoby obnovená asi v roku 2018. Jej predchádzajúcu podobu dokumentuje foto z internetovej stránky obce. Samotný vodný zdroj je v súčasnosti odchytený do blízkej zakrytej skružovej studne.

Trstín - kríž (1958) na okraji chotára
Trstín - zvonica v Hájičku
Trstín - Kalvária s Krížovou cestou
Trstín - Božia muka (1831) pri Hájičku
Trstín - Božia muka na bukovskej ceste
Židovský cintorín, Trstín
Trstín - kaplnka za Hájičkom
Trstín - misijný kríž
Trstín - lurdská jaskyňa
Trstín - kríž v obci
Trstín - kríž v Hájičku
Trstín - kríž na kraji obce
Trstín - kríž (1803) do Bíňoviec
Trstín - Obrázok Panny Márie v Klíne
Trstín - sv. Ján Nepomucký v obci
Trstín - sv. Vendelín
Trstín - sv. Florián
Trstín - Immaculata (1882)
Kamerové systémy