Trstín - sv. Florián

Socha sv. Floriána pri kaštieli v parku nemá žiadne nápisy na volútovom podstavci. Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia bola v torzálnom stave. Podľa literatúry ju dali postaviť v roku 1782 majitelia kaštieľa Pongrácovci. Ale keďže v spomenutý rok sa vykonala kanonická vizitácia, ktorá existenciu sochy zaznamenala, pravdepodobnejšie je, že socha je staršia.

Elena Kurincová: Kostol Panny Márie v Hájičku, Trstín 1995, str. 39

Trstín - kríž (1958) na okraji chotára
Trstín - zvonica v Hájičku
Trstín - Kalvária s Krížovou cestou
Trstín - Božia muka (1831) pri Hájičku
Trstín - Božia muka na bukovskej ceste
Židovský cintorín, Trstín
Trstín - kaplnka za Hájičkom
Trstín - misijný kríž
Trstín - lurdská jaskyňa
Trstín - kríž v obci
Trstín - kríž v Hájičku
Trstín - kríž na kraji obce
Trstín - kríž (1803) do Bíňoviec
Trstín - Obrázok Panny Márie v Klíne
Trstín - sv. Ján Nepomucký (1733) v chotári
Trstín - sv. Ján Nepomucký v obci
Trstín - sv. Vendelín
Trstín - Immaculata (1882)
Kamerové systémy