Svätý Jur - Immaculata

Socha Panny Márie sa pri Pustom kostolíku spomína už v čase kanonickej vizitácie v roku 1781. Socha mala nad hlavou korunku s dvanástimi pozlátenými hviezdami. V tej dobe stála na viachrannom kamennom stĺpe s piatimi vežičkami. Je možné, že je oveľa staršia. Starobylou označili už v roku 1697 sochu Panny Márie, ktorá stála tiež pri kostolíku na stĺpe. Jedna z podmienok ostrihomského arcibiskupa kardinála Koloniča pre svätojurských piaristov, ktorí v tomto roku získali kostolík do vlastníctva, bola opraviť popri kostolíku aj spomenutú sochu. Je tak možné, že ju v tom čase rádoví bratia nahradili novou. Na rímse oktagonálneho podstavca je letopočet 1899 sprevádzaný iniciálami J F.

Rastislav Luz: Svätojurská kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (Pustý kostolík), in: str. 31, 33, in: Historika 2/2013

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy