Socha Panny Márie sa pri Pustom kostolíku spomína už v čase kanonickej vizitácie v roku 1781. Socha mala nad hlavou korunku s dvanástimi pozlátenými hviezdami. V tej dobe stála na viachrannom kamennom stĺpe s piatimi vežičkami. Je možné, že je oveľa staršia. Starobylou označili už v roku 1697 sochu Panny Márie, ktorá stála tiež pri kostolíku na stĺpe. Jedna z podmienok ostrihomského arcibiskupa kardinála Koloniča pre svätojurských piaristov, ktorí v tomto roku získali kostolík do vlastníctva, bola opraviť popri kostolíku aj spomenutú sochu. Je tak možné, že ju v tom čase rádoví bratia nahradili novou. Na rímse oktagonálneho podstavca je letopočet 1899 sprevádzaný iniciálami J F.

Rastislav Luz: Svätojurská kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (Pustý kostolík), in: str. 31, 33, in: Historika 2/2013

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy