Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)

Podľa zakladateľského nápisu dali pri karmelskej kaplnke postaviť miestni vinohradníci sochu sv. Urbana v roku 1943 (K úcte svätého Urbana / dali postaviť vinohradníci v r. 1943. / Sv. Urban požehnaj prácu našu.). Celkové dielo má tvar reliéfu sv. Urbana umiestneného v architektúre klasizujúceho portálu. Autorom reliéfu sv. Urbana je kamenosochár Jozef Ott (1905-1980) z Trstína (na reliéfe je jeho signatúra v tvare J. OTT, NÁDAŠ). Okolo sochy je šesť betónových stĺpov s ďakovnými tabuľkami.

Kamerové systémy