Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)

Podľa zakladateľského nápisu dali pri karmelskej kaplnke postaviť miestni vinohradníci sochu sv. Urbana v roku 1943 (K úcte svätého Urbana / dali postaviť vinohradníci v r. 1943. / Sv. Urban požehnaj prácu našu.). Celkové dielo má tvar reliéfu sv. Urbana umiestneného v architektúre klasizujúceho portálu. Autorom reliéfu sv. Urbana je kamenosochár Jozef Ott (1905-1980) z Trstína (na reliéfe je jeho signatúra v tvare J. OTT, NÁDAŠ). Okolo sochy je šesť betónových stĺpov s ďakovnými tabuľkami.

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy