Stĺp Umučenia Krista stojí neďaleko kostola, ale nie je to jeho pôvodné umiestnenie. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1782 ho sem previezli z hradného nádvoria. Na podstavci je nápis, podľa ktorého dal stĺp zrenovovať v roku 1795 Michal Mráz. Samotný stĺp je zo všetkých strán pokrytý reliéfmi nástrojov Kristovho mučenia. Priestor medzi krížom a stĺpom z čelného a zadného pohľadu vypĺňajú kartuše. V oboch sú latinské nápisy.

DEI MEVSQ FILIVS
TES SANGVINEEMI TVTSIS
DEI MEVSQ FILIVS
AMA MEOS AMORES
DOLE MEOS DOLORES

 

RENO. PER
MICH. MRÁSZ.
1795.

 

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 213, 214

Kamerové systémy