Smolenice - Umučenie Krista

Stĺp Umučenia Krista stojí neďaleko kostola, ale nie je to jeho pôvodné umiestnenie. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1782 ho sem previezli z hradného nádvoria. Na podstavci je nápis, podľa ktorého dal stĺp zrenovovať v roku 1795 Michal Mráz. Samotný stĺp je zo všetkých strán pokrytý reliéfmi nástrojov Kristovho mučenia. Priestor medzi krížom a stĺpom z čelného a zadného pohľadu vypĺňajú kartuše. V oboch sú latinské nápisy.

DEI MEVSQ FILIVS
TES SANGVINEEMI TVTSIS
DEI MEVSQ FILIVS
AMA MEOS AMORES
DOLE MEOS DOLORES

 

RENO. PER
MICH. MRÁSZ.
1795.

 

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 213, 214

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy