Pred budovou starej fary je v ohrádke z nízkej kamennej balustrády socha sv. Jána Nepomuckého. Na volútovom podstavci je latinský chronogram, z ktorého sa dá určiť letopočet založenia sochy 1748. Dal ju postaviť Pavol Florianič, ktorý bol v rokoch 1741 až 1756 smolenickým farárom. V 1. polovici 19. storočia zložil pre sochu fundáciu 50 zlatých farár Ján Salava.

DEVS VNVS ET
IN PERSONIS
TRINVS IN SAN
GTO SVO IOAN
NE NEPOMV
CENO SINE FI
NE VERE HONO
RABITVR

 

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Smolenice - Vlastivedná monografia obce, Smolenice 2011, str. 178, 179, 200

Kamerové systémy