Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)

Pred budovou starej fary je v ohrádke z nízkej kamennej balustrády socha sv. Jána Nepomuckého. Na volútovom podstavci je latinský chronogram, z ktorého sa dá určiť letopočet založenia sochy 1748. Dal ju postaviť Pavol Florianič, ktorý bol v rokoch 1741 až 1756 smolenickým farárom. V 1. polovici 19. storočia zložil pre sochu fundáciu 50 zlatých farár Ján Salava. Na podstavci je vytesaný letopočet z doby obnovy v tvare REN. 1943.

DEVS VNVS ET
IN PERSONIS
TRINVS IN SAN
GTO SVO IOAN
NE NEPOMV
CENO SINE FI
NE VERE HONO
RABITVR

 

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Smolenice - Vlastivedná monografia obce, Smolenice 2011, str. 178, 179, 200

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy