Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)

Pred budovou starej fary je v ohrádke z nízkej kamennej balustrády socha sv. Jána Nepomuckého. Na volútovom podstavci je latinský chronogram, z ktorého sa dá určiť letopočet založenia sochy 1748. Dal ju postaviť Pavol Florianič, ktorý bol v rokoch 1741 až 1756 smolenickým farárom. V 1. polovici 19. storočia zložil pre sochu fundáciu 50 zlatých farár Ján Salava. Na podstavci je vytesaný letopočet z doby obnovy v tvare REN. 1943.

DEVS VNVS ET
IN PERSONIS
TRINVS IN SAN
GTO SVO IOAN
NE NEPOMV
CENO SINE FI
NE VERE HONO
RABITVR

 

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Smolenice - Vlastivedná monografia obce, Smolenice 2011, str. 178, 179, 200

Kamerové systémy