Smolenice - sv. Florián

Socha sv. Floriána v obci stojí na hlavnej ceste pred budovou pošty. V kartuši rebrovaného podstavca nie je žiadna tabuľka. Socha sa prvýkrát spomína vo vizitačnej zápisnici z roka 1857. Ján Kovačovič zložil pre sochu fundáciu 150 zlatých, ktoré boli prenajaté v dvoch čiastkach.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny Smoleníc do konca 19. storočia, in: Smolenice – vlastivedná monografia obce, Smolenice 2011, str. 179

Kamerové systémy