Smolenice - sochy mníchov z Katarínky

Za cintorínom pri kaplnke sv. Vendelína sú štyri sochy mníchov z hrubozrnného vápenca. Sochy sem dal v roku 1905 preniesť gróf Jozef Pálffy z opusteného kláštorného kostola sv. Kataríny. Nachádzali sa na úrovni zastrešenia jeho veže. Zhotovil ich mních Romuald z kláštora sv. Kataríny v 1. polovici 18. storočia. Podľa atribútov by malo ísť o sv. Františka z Assissi, sv. Antona z Padovy, sv. Bonaventuru a pravdepodobne sv. Jána Kapistrána. Sochy boli na prelome rokov 2016 a 2017 zrenovované reštaurátorom Andrejom Krchňákom.

Andrej Krchňák: Reštaurovanie sôch mníchov, in: Smolenické noviny 1/2017, str. 7;
Marian Opial: Našla sa nová najstaršia fotografia Katarínky, 29. 1. 2020, in: katarinka.sk

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy