Za cintorínom pri kaplnke sv. Vendelína sú štyri sochy mníchov z hrubozrnného vápenca. Sochy sem dal v roku 1905 preniesť gróf Jozef Pálffy z opusteného kláštorného kostola sv. Kataríny. Nachádzali sa na úrovni zastrešenia jeho veže. Zhotovil ich mních Romuald z kláštora sv. Kataríny v 1. polovici 18. storočia. Podľa atribútov by malo ísť o sv. Františka z Assissi, sv. Antona z Padovy, sv. Bonaventuru a pravdepodobne sv. Jána Kapistrána. Sochy boli na prelome rokov 2016 a 2017 zrenovované reštaurátorom Andrejom Krchňákom.

Andrej Krchňák: Reštaurovanie sôch mníchov, in: Smolenické noviny 1/2017, str. 7;
Marian Opial: Našla sa nová najstaršia fotografia Katarínky, 29. 1. 2020, in: katarinka.sk

Kamerové systémy