Smolenice - Pieta

V strede obce pri hlavnej ceste je súsošie Piety na masívnom barokovom podstavci, pod ktorým je ešte kamenné pódium. Dielo nesprevádzajú žiadne nápisy. Okolo neho sa zachovali kamenné stĺpiky z pôvodnejšej ohrádky. Dal ich inštalovať v 2. polovici 18. storočia farár Ignác Weis namiesto drevenej ohrádky.
Je to pravdepodobne socha, ktorú dal postaviť Ján Novák zo smolenického panstva, aj keď o tej je v literatúre na jednom mieste zmienka, že stála mimo mestečka. Ján Novák pre svoju sochu Panny Márie zložil základinu 150 zlatých, ktoré boli prenajaté Jánovi Bardiovskému. Z úroku sa mali 3 zlaté použiť na olej do lampy, ktorú pri soche zapaľovali každú sobotu a 6 zlatých bolo určených pre obyvateľov chudobinca, zaviazaných každú sobotu sa modliť pri soche. V roku 1856 bola základina sochy rozdelená a požičaná v menších čiastkach.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny Smoleníc do konca 19. storočia, in: Smolenice – vlastivedná monografia obce, Smolenice 2011, str. 178, 179, 183

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy