Pezinok - sv. Urban (2018)

Nová socha sv. Urbana na štíhlom podstavci bola postavená v pezinských vinohradoch v lokalite nad Kejdou pod Starou horou. Pri malej miestnej slávnosti ju požehnal farár Ján Ragula 24. mája 2018. Autorom sochy bol sochár Tomáš Molnár, ktorý pri jej tvorbe vychádzal z ľudových vzorov z blízkeho okolia. Iniciátorom jej zhotovenia bolo Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, ktoré z vlastných zdrojov, z dobrovoľníckej činnosti a dotácie Bratislavského samosprávneho kraja revitalizovala okolitý priestor Pezinských kameníc.

(r): Svätý Urban už chráni naše vinohrady, in: Pezinčan 6/2018, str. 2

Kamerové systémy