Pezinok - sv. Urban (2018)

Nová socha sv. Urbana na štíhlom podstavci bola postavená v pezinských vinohradoch v lokalite nad Kejdou pod Starou horou. Pri malej miestnej slávnosti ju požehnal farár Ján Ragula 24. mája 2018. Autorom sochy bol sochár Tomáš Molnár, ktorý pri jej tvorbe vychádzal z ľudových vzorov z blízkeho okolia. Iniciátorom jej zhotovenia bolo Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, ktoré z vlastných zdrojov, z dobrovoľníckej činnosti a dotácie Bratislavského samosprávneho kraja revitalizovala okolitý priestor Pezinských kameníc.

(r): Svätý Urban už chráni naše vinohrady, in: Pezinčan 6/2018, str. 2

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Pezinok - lurdská jaskyňa
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou

Kamerové systémy