Pezinok - sv. Florián (1760)

Za zhotovenie skulptúry sv. Floriána v roku 1760 dostal sochár 21 zlatých a 80 denárov. Sv. Florián stál pri Dolnej mestskej bráne minimálne do času zrútenia brány v roku 1867. Následne bol presunutý pred vchod kapucínskeho kostola, kde nahradil schátranú sochu sv. Františka z Assisi a stala sa pendantom sochy sv. Antona Paduánskeho. Sochy sv. Floriána a sv.  Antona boli zrenovované v rokoch 1956 a 1996 kamenárom Vladimírom Milkom. Po roku 2011 boli odvezené do reštaurátorských dielní. Po obnove ich na svojom mieste osadili asi v roku 2020. L. Šášky predpokladá, že autorom troch spomenutých sôch by mohol byť Štefan Steinmassler, autor interiérovej výzdoby farského katolíckeho kostola.

Ladislav Šášky:Stavebný a umelecký vývin Pezinka, in: Dejiny Pezinka, Bratislava 1982, str. 241, 244;
Peter Sandtner: Sakrálne stavby v Pezinku na starých fotografiách, Pezinok 2008, str. 34

Kamerové systémy