Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)

Pred vchodom do kláštorného kostola dali kapucíni postaviť v roku 1750 skulptúry sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka z Assisi. Socha sv. Františka schátrala a bola neskôr nahradená sv. Floriánom, presunutým od Dolnej brány. Sochy sv. Antona a sv. Floriána zrenovoval v rokoch 1956 a 1996 kamenár Vladimír Milko. Po roku 2011 boli odvezené do reštaurátorských dielní, na svojom mieste ich osadili asi v roku 2020. L. Šášky predpokladá, že autorom troch spomenutých sôch by mohol byť Štefan Steinmassler, autor interiérovej výzdoby farského katolíckeho kostola.

Ladislav Šášky:Stavebný a umelecký vývin Pezinka, in: Dejiny Pezinka, Bratislava 1982, str. 241;
Peter Sandtner: Sakrálne stavby v Pezinku na starých fotografiách, Pezinok 2008, str. 34

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - lurdská jaskyňa
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou
Kamerové systémy