Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)

Pred vchodom do kláštorného kostola dali kapucíni postaviť v roku 1750 skulptúry sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka z Assisi. Socha sv. Františka schátrala a bola neskôr nahradená sv. Floriánom, presunutým od Dolnej brány. Sochy sv. Antona a sv. Floriána zrenovoval v rokoch 1956 a 1996 kamenár Vladimír Milko. Po roku 2011 boli odvezené do reštaurátorských dielní, na svojom mieste ich osadili asi v roku 2020. L. Šášky predpokladá, že autorom troch spomenutých sôch by mohol byť Štefan Steinmassler, autor interiérovej výzdoby farského katolíckeho kostola.

Ladislav Šášky:Stavebný a umelecký vývin Pezinka, in: Dejiny Pezinka, Bratislava 1982, str. 241;
Peter Sandtner: Sakrálne stavby v Pezinku na starých fotografiách, Pezinok 2008, str. 34

Kamerové systémy