Pezinok - Immaculata (1749)

Mariánsky stĺp v Pezinku dal postaviť Ján Schmidt z Pezinka v roku 1749 z vďačnosti za ukončenie morovej epidémie. V roku 1899 bol stĺp zrenovovaný, po prechode vojnového frontu v roku 1945 zostal poškodený. Pôvodne stával na Holubyho ulici na mieste autobusovej zastávky. Keď sa v 50-tych rokoch minulého storočia rozhodlo o rozšírení cesty, stĺp chceli premiestniť na Potočnú ulicu za Dolný kostol. Pre nesúhlas cirkevného výboru sa dohodlo kompromisné premiestnenie k veži Dolného kostola. Práce na jeho premiestnení a reštaurovaní viedol v roku 1956 umelecký kamenár Vladimír Milko. V tej dobe boli na stĺpe už len dvaja anjelikovia putti z pôvodných štyroch. Oboch Milko odovzdal do mestského múzea a na presunutom stĺpe chýbala aj reťazová ohrada so stĺpikmi, ktoré sa osadili pri veži farského kostola.
V roku 2000 bol stĺp demontovaný v súvislosti s pripravovaným premiestnením na Radničné námestie. Zároveň sa vykonala jeho komplexná oprava v reštaurátorských ateliéroch Vladimíra Višvádera a Karola Machatu. Podľa architektonického návrhu sa na novom mieste vybudoval stupňový podstavec s pôvodnými kamennými stĺpikmi a doplnil sa replikami nezachovaných anjelikov putti. Náklad na obnovu a premiestnenie stál mesto takmer 1,4 milióna korún. Originál plastiky Panny Márie uložili do depozitu miestneho úradu, na stĺp sa osadila jeho odliata kópia. Na novom mieste stĺp posvätil 14. júna 2001 pezinský katolícky farár Zdenko Sitka.

Panna Mária je v Pezinku zasa na svojom mieste, in: Pezinčan júl/2001

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Pezinok - lurdská jaskyňa
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou

Kamerové systémy