Naháč - zvonica
Naháč - Božia muka (1896)
Naháč - dvojkríž nad obcou
Naháč - kríž pred cintorínom
Naháč – kríž na Mihalinovej
Naháč - kríž v obci
Naháč - kríž na cintoríne
Naháč - sv. Vendelín (1853)
Naháč - sv. Ján Nepomucký (1799)
Naháč - sv. Florián (1883)
Naháč - Najsvätejšia Trojica (1924)
Kamerové systémy