Modra - sv. Florián (1757)

Pôvodnejšie umiestnenie fontány sv. Floriána bolo na ceste pred katolíckym kostolom sv. Štefana Kráľa. V 2. polovici minulého storočia ale už začala prekážať doprave. V rokoch 1982-1984 bola pieskovcová fontána rozobratá a zreštaurovaná v dielňach Ústredia umeleckých remesiel v Bratislave. Boli vyrobené kópie niektorých narušených a chýbajúcich kamenných článkov fontány a taktiež niektoré súčasti sochy sv. Floriána. Podľa zachovalého vzoru sa odliali z bronzu 4 nové chrliče vody. Po roku 1986 bola fontána osadená na novom mieste, ktoré sa muselo predpripraviť a napojiť na inžinierske siete.
Na nádrži fontány je zaznamenaný dátum opravy v tvare REN: 1801 a pod ním je pravdepodobne ešte jeden letopočet začínajúci číslicami 18. Socha sv. Floriána bola postavená v roku 1757 na mieste, kde stávala socha kráľa Mateja. Či bola od počiatku súčasťou vodnej nádrže, nevieme.

Darina Lehotská: Dejiny Modry, Bratislava 1961, str. 82;
Ivan Bajchy: Obnova uličných plastík v Modre, in: Vlastivedný časopis 2/1986, str. 90, 91

Kamerové systémy