Horné Orešany - sv. Urban (1911)

Socha sv. Urbana bola postavená v roku 1911 nákladom amerických rodákov z obce pod novovysadenými vinicami odolnými fyloxére pri ceste do Dolných Orešian. Na podstavci je mramorová tabuľa zakladateľov a spodnej podstavcovej časti je signatúra trstínskych výrobcov F. Pavlíka a M. Húžeka v tvare F. PAVLIK M. HUZEK / M. SASVAR.
V obci bola v polovici 19. storočia aj iná socha sv. Urbana. Tá sa udržiavala z výnosu vinohradu, ktorý mala v prenájme vdova po Martinovi Hečkovi.

Na túto sochu
k česti
a chvále Božej
a úcte sv. Urbana b.
zbierku zaviedli veriaci
hornoorešanski v Amerike
na pamiatku znivočenich
a znovuvysadenich vyn-
ohradov. Roku 1911.
Sv. Urbane oroduj za nás. 


Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67

Kamerové systémy