Horné Orešany - sv. Urban (1911)

Socha sv. Urbana bola postavená v roku 1911 nákladom amerických rodákov z obce pod novovysadenými vinicami odolnými fyloxére pri ceste do Dolných Orešian. Na podstavci je mramorová tabuľa zakladateľov a spodnej podstavcovej časti je signatúra trstínskych výrobcov F. Pavlíka a M. Húžeka v tvare F. PAVLIK M. HUZEK / M. SASVAR.
V obci bola v polovici 19. storočia aj iná socha sv. Urbana. Tá sa udržiavala z výnosu vinohradu, ktorý mala v prenájme vdova po Martinovi Hečkovi.

Na túto sochu
k česti
a chvále Božej
a úcte sv. Urbana b.
zbierku zaviedli veriaci
hornoorešanski v Amerike
na pamiatku znivočenich
a znovuvysadenich vyn-
ohradov. Roku 1911.
Sv. Urbane oroduj za nás. 


Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67

Horné Orešany - kríž na Oberbergu
Horné Orešany - lurdská jaskyňa
Horné Orešany - Obrázok v Majdane
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1872)
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1767)
Horné Orešany - sv. Florián (2002)
Horné Orešany - sv. Florián (1810)
Horné Orešany - kaplnka sv. Vendelína
Horné Orešany - Panna Mária s dieťaťom (1872)
Horné Orešany - kaplnka sv. Rócha
Horné Orešany - misijný kríž
Horné Orešany - kríž na ceste do Trnavy
Horné Orešany - kríž na cintoríne
Horné Orešany - kríž (1868) v obci
Horné Orešany - kríž (1868) na kraji obce
Horné Orešany - kríž (1867) pred kostolom
Horné Orešany - kríž (1781) na cintoríne
Kamerové systémy