Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1767)

Sochu sv. Jána Nepomuckého dal zhotoviť J. Sloboda v roku 1767. Zložil pre ňu základinu v hodnote 60 zlatých. Peniaze boli prenajaté u Jozefa Palkoviča, ktorý úroky odvádzal každoročne v prospech sochy. Z toho 2 zlaté boli určené farárovi za spievanú omšu za donátora sochy a 30 denárov pre asistujúceho rechtora za hru na organe. Bežný úrok mohol byť v tej dobe 5 či 6 %, na samotnú údržbu asi veľa nezvýšilo.

HaNC
StaTUam
CUraVIT
FIerIa aM
mOrem DEI
GLOrIAM
G. Sa ??? 1767 


Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Horné Orešany Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67

Horné Orešany - kríž na Oberbergu
Horné Orešany - lurdská jaskyňa
Horné Orešany - Obrázok v Majdane
Horné Orešany - sv. Urban (1911)
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1872)
Horné Orešany - sv. Florián (2002)
Horné Orešany - sv. Florián (1810)
Horné Orešany - kaplnka sv. Vendelína
Horné Orešany - Panna Mária s dieťaťom (1872)
Horné Orešany - kaplnka sv. Rócha
Horné Orešany - misijný kríž
Horné Orešany - kríž na ceste do Trnavy
Horné Orešany - kríž na cintoríne
Horné Orešany - kríž (1868) v obci
Horné Orešany - kríž (1868) na kraji obce
Horné Orešany - kríž (1867) pred kostolom
Horné Orešany - kríž (1781) na cintoríne
Kamerové systémy