Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1767)

Sochu sv. Jána Nepomuckého dal zhotoviť J. Sloboda v roku 1767. Zložil pre ňu základinu v hodnote 60 zlatých. Peniaze boli prenajaté u Jozefa Palkoviča, ktorý úroky odvádzal každoročne v prospech sochy. Z toho 2 zlaté boli určené farárovi za spievanú omšu za donátora sochy a 30 denárov pre asistujúceho rechtora za hru na organe. Bežný úrok mohol byť v tej dobe 5 či 6 %, na samotnú údržbu asi veľa nezvýšilo.

HaNC
StaTUam
CUraVIT
FIerIa aM
mOrem DEI
GLOrIAM
G. Sa ??? 1767 


Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Horné Orešany Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67

Kamerové systémy