Horné Orešany - sv. Florián (1810)

V strede obce stojí socha sv. Floriána, ktorú dal postaviť Jozef Kondrla v roku 1810. V polovici 19. storočia nemala socha žiadnu základinu a o jej údržbu sa starala obec. Podľa záznamu na zadnej strane podstavca bola socha opravená v roku 1991 (DPO H. Orešany / J. PAPRSKÁR / r. 1991). V roku 2019 bola socha aj podstavec odvezená do reštaurátorskej dielne Petra Gregvorka. Po obnove sochu osadili v roku 2020 bez nárožných kamenných stĺpikov, ktoré neboli jej pôvodnou súčasťou.

IN
HONOREM
SANCTI FLORIANI
HANC STATUAM
POSUIT IOSEPHUS
KONDRLA 1810 


Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67;
Peter Gregvorek: Socha - sv. Florián s podstavcom (r.1810, Horné Orešany), in: horneoresany.sk

Kamerové systémy