Dubová - sv. Urban

Socha sv. Urbana stávala vo vinohradoch na pomedzí chotára Dubovej a Častej, podľa máp už koncom 19. storočia. Odtiaľ bola premiestnená v roku 1950 na farský pozemok k okraju vinohradov v časti Ochtále. V roku 1956 alebo nasledujúcom sochu z podstavca zrazili chlapci, pritom sa na nej zlomila ruka. Od roka 1958 bola socha odložená na fare. Na ceste, pri ktorej stála, neskôr vyrástla Zámocká ulica. Dnes je zrenovovaná socha z pieskovca umiestnená za jej posledným domom, len asi niekoľko metrov ďalej, než pôvodnejšie. V roku 2000 ju tam dala osadiť obec, pri znovupostavení ju posvätil kňaz Štefan Žák. Použili pritom pôvodnejší podstavec, ktorý je mladší než socha, možno zo spomenutého roka 1950.

Ľudovít Ružička: Brožúra o histórii obce, 1993, in: dubova.sk (v doc formáte, str. 34);
Ľudovít Ružička: Spomienka pána Vladuša Hutteru, in: Dubovské noviny 3/2016, str. 3;
Mária Polčicová: Dnes si povieme čo to o pamiatkach..., in: Dubovské noviny 1/2022, str. 15

Dubová - Božia muka pod vinohradmi
Dubová - Kalvária a Krížová cesta
Dubová - kaplnka sv. Vendelína
Dubová - Farkašov kríž
Dubová - lurdská jaskyňa na Vítkovom vŕšku
Dubová - sv. Ján Nepomucký
Dubová - sv. Florián (2002) na križovatke
Dubová - sv. Florián (2012) na fontánke
Dubová - kríž (1927) na cintoríne
Dubová - misijný kríž (2013)
Dubová - kríž v obci
Dubová - kríž (1894) na ceste do Kráľovej
Kamerové systémy