Dubová - sv. Florián (2012) na fontánke

V roku 1933 postavili v obci z protipožiarnych dôvodov vodnú nádrž v podobe veľkej betónovej vane na podnet starostu Lenharta Fandla. V strede nádrže bol štíhly podstavec so sochou sv. Floriána. Bola pod stálym prítokom vody z miestneho zdroja. Nádrž si získala prezývku Riziko, ale dnes už nevie nikto jednoznačne povedať prečo. V roku 1966 sa budovala cesta cez obec, nádrž prekážala a bola odstránená. Socha sa pritom poškodila, na jej ďalší osud sa nedbalo a niekde sa stratila.
Na túto pamiatku sa však nezabudlo a obec dala v roku 2012 postaviť novú menšiu nádrž s estetickou funkciou fontánky. Na nádrž osadili novodobú sochu sv. Floriána z umelého pieskovca a 6. mája 2012 ju posvätili.

Magdaléna Grellnethová: 4. máj, Sv. Florián..., in: Dubovské noviny 3/2012, str. 3;
Ľudovít Ružička: Viac svätých Floriánov..., in: Dubovské noviny 3/2012, str. 4

Dubová - Božia muka pod vinohradmi
Dubová - Kalvária a Krížová cesta
Dubová - kaplnka sv. Vendelína
Dubová - Farkašov kríž
Dubová - lurdská jaskyňa na Vítkovom vŕšku
Dubová - sv. Urban
Dubová - sv. Ján Nepomucký
Dubová - sv. Florián (2002) na križovatke
Dubová - kríž (1927) na cintoríne
Dubová - misijný kríž (2013)
Dubová - kríž v obci
Dubová - kríž (1894) na ceste do Kráľovej
Kamerové systémy