V roku 1933 postavili v obci z protipožiarnych dôvodov vodnú nádrž v podobe veľkej betónovej vane na podnet starostu Lenharta Fandla. V strede nádrže bol štíhly podstavec so sochou sv. Floriána. Bola pod stálym prítokom vody z miestneho zdroja. Nádrž si získala prezývku Riziko, ale dnes už nevie nikto jednoznačne povedať prečo. V roku 1966 sa budovala cesta cez obec, nádrž prekážala a bola odstránená. Socha sa pritom poškodila, na jej ďalší osud sa nedbalo a niekde sa stratila.
Na túto pamiatku sa však nezabudlo a obec dala v roku 2012 postaviť novú menšiu nádrž s estetickou funkciou fontánky. Na nádrž osadili novodobú sochu sv. Floriána z umelého pieskovca a 6. mája 2012 ju posvätili.

Magdaléna Grellnethová: 4. máj, Sv. Florián..., in: Dubovské noviny 3/2012, str. 3;
Ľudovít Ružička: Viac svätých Floriánov..., in: Dubovské noviny 3/2012, str. 4

Kamerové systémy