Dolné Orešany - sv. Urban (1801) vo viniciach

Veľkú sochu sv. Urbana na volútovom podstavci s girlandou dali v roku 1801 postaviť predkovia rodu Belica vo viniciach. Potomkovia rodiny ju dali v roku 2002 zreštaurovať u trnavského sochára Róberta Lukačoviča. V uvedenom roku obnovenú sochu požehnal farár Jozef Solár.

S
URBANE
Orodug
ZA NAS
1801 

 

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 86

Dolné Orešany - kaplnka Panny Márie (1947)
Dolné Orešany - Krížová cesta
Dolné Orešany - Žákov kríž
Dolné Orešany - kaplnka sv. Floriána (1826)
Dolné Orešany - sv. Urban (2013) v obci
Dolné Orešany - sv. Urban (2002) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Jozef Pestún (1831)
Dolné Orešany - misijný kríž
Dolné Orešany - kríž (pred 1847) na cintoríne
Dolné Orešany - kríž do Košolnej
Dolné Orešany - kríž (1946) nad obcou
Dolné Orešany - kríž (1862) pred kaplnkou
Dolné Orešany - kríž (1831) do Dolian

Kamerové systémy