Dolné Orešany - sv. Jozef Pestún (1831)

Socha sv. Jozefa bola ku kostolu premiestnená z cholerového cintorína. Ján Brestovanský a Jozef Belica ju dali postaviť v roku 1831 na cholerovom cintoríne za 100 florénov. Pre tento cintorín dali tiež zhotoviť sochu Bolestnej Panny Márie. Dnes je socha sv. Jozefa zrenovovaná a v kartuši podstavca je vložená dedikačná tabuľka z novšej doby. Domnievame sa, že na pôvodnej tabuľke nebolo meno Ján (Brestovanský), ale Anian (odvodené od mena Anna).

KU CTI A SLAVE
SV. JOZEFOVI
PATRÓNOVI UMÍ-
RAJÚCICH DALI
POSTAVIT AI JÁN
BRESTOVANSKÝ
A JOZEF BELICA
ROKU
ŽALOSTNÉM CHOLERI 1831 

 

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 86

Dlhá - kríž pri Kozárovskom potoku
Dolné Orešany - kaplnka Panny Márie (1947)
Dolné Orešany - Krížová cesta
Dolné Orešany - kaplnka sv. Floriána (1826)
Dolné Orešany - sv. Urban (2013) v obci
Dolné Orešany - sv. Urban (2002) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Urban (1801) vo viniciach
Dolné Orešany - Žákov kríž
Dolné Orešany - misijný kríž
Dolné Orešany - kríž (pred 1847) na cintoríne
Dolné Orešany - kríž do Košolnej
Dolné Orešany - kríž (1946) nad obcou
Dolné Orešany - kríž (1862) pred kaplnkou
Dolné Orešany - kríž (1831) do Dolian
Kamerové systémy