Dolné Orešany - sv. Jozef Pestún (1831)

Socha sv. Jozefa bola ku kostolu premiestnená z cholerového cintorína. Ján Brestovanský a Jozef Belica ju dali postaviť v roku 1831 na cholerovom cintoríne za 100 florénov. Pre tento cintorín dali tiež zhotoviť sochu Bolestnej Panny Márie. Dnes je socha sv. Jozefa zrenovovaná a v kartuši podstavca je vložená dedikačná tabuľka z novšej doby. Domnievame sa, že na pôvodnej tabuľke nebolo meno Ján (Brestovanský), ale Anian (odvodené od mena Anna).

KU CTI A SLAVE
SV. JOZEFOVI
PATRÓNOVI UMÍ-
RAJÚCICH DALI
POSTAVIT AI JÁN
BRESTOVANSKÝ
A JOZEF BELICA
ROKU
ŽALOSTNÉM CHOLERI 1831 

 

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 86

Kamerové systémy