Sochu sv. Jána Nepomuckého v obci dal postaviť Jozef Belica za 125 florénov. Ako fundačnú istinu pre sochu zložil vinohrad Pojt, ktorý získal v spore s panstvom kaštieľa v Suchej, ale musel ho ešte vykúpiť za 180 zlatých. Po smrti zakladateľa sochy mal dedič vinohradu každoročne odviesť 5 zlatých na jej údržbu. Syn Jozef nahradil vinohrad vo fundácii istinou v sume 100 zlatých. Peniaze z istiny sa požičiavali, predpokladaný bežný úrok v tej dobe predstavoval 5 %, práve 5 zlatých zo 100. V roku 2011 dala obec sochu zrenovovať.

S.
JANE NEPOMUCKÝ
ORODUG ZA WSSECKICH
K TOBE SE
UTIKAICICH.
1801 

 

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 85, 86

Kamerové systémy