Dolné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1801) pred kostolom

Sochu sv. Jána Nepomuckého v obci dal postaviť Jozef Belica za 125 florénov. Ako fundačnú istinu pre sochu zložil vinohrad Pojt, ktorý získal v spore s panstvom kaštieľa v Suchej, ale musel ho ešte vykúpiť za 180 zlatých. Po smrti zakladateľa sochy mal dedič vinohradu každoročne odviesť 5 zlatých na jej údržbu. Syn Jozef nahradil vinohrad vo fundácii istinou v sume 100 zlatých. Peniaze z istiny sa požičiavali, predpokladaný bežný úrok v tej dobe predstavoval 5 %, práve 5 zlatých zo 100. V roku 2011 dala obec sochu zrenovovať.

S.
JANE NEPOMUCKÝ
ORODUG ZA WSSECKICH
K TOBE SE
UTIKAICICH.
1801 

 

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 85, 86

Dolné Orešany - kaplnka Panny Márie (1947)
Dolné Orešany - Krížová cesta
Dolné Orešany - kaplnka sv. Floriána (1826)
Dolné Orešany - sv. Urban (2013) v obci
Dolné Orešany - sv. Urban (2002) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Urban (1801) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Jozef Pestún (1831)
Dolné Orešany - Žákov kríž
Dolné Orešany - misijný kríž
Dolné Orešany - kríž (pred 1847) na cintoríne
Dolné Orešany - kríž do Košolnej
Dolné Orešany - kríž (1946) nad obcou
Dolné Orešany - kríž (1862) pred kaplnkou
Dolné Orešany - kríž (1831) do Dolian

Kamerové systémy