Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)

Socha sv. Jána Nepomuckého bola postavená pred školskou budovou na potočnom moste. Pri cestnej nehode v roku 1963 ju zvalil nešikovný šofér. Po oprave ju ešte v ten rok umiestnili priamo k stene blízkej fary. V roku 1972 ju preložili do záhradky novej farskej budovy, ktorú postavili na mieste starej. Socha v záhrade je kópia z umelého kameňa, ktorú zhotovili pri príležitosti obnovy originálu. V dostupnej literatúre sme nenašli údaj, kedy sa tak stalo, zreštaurovaný originál sochy sv. Jána osadili v kostolnom interiéri.

Oroduj za nás
sv.
Jáne Nepomucký!
Štatua táto
vystavená z milodarov
nekterých bohabojných
občanov
mestečka Ompital
r. 1899.

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 119

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Doľany - kríž (1779) na Zabitom
Kamerové systémy