Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)

Socha sv. Jána Nepomuckého bola postavená pred školskou budovou na potočnom moste. Pri cestnej nehode v roku 1963 ju zvalil nešikovný šofér. Po oprave ju ešte v ten rok umiestnili priamo k stene blízkej fary. V roku 1972 ju preložili do záhradky novej farskej budovy, ktorú postavili na mieste starej. Socha v záhrade je kópia z umelého kameňa, ktorú zhotovili pri príležitosti obnovy originálu. V dostupnej literatúre sme nenašli údaj, kedy sa tak stalo, zreštaurovaný originál sochy sv. Jána osadili v kostolnom interiéri.

Oroduj za nás
sv.
Jáne Nepomucký!
Štatua táto
vystavená z milodarov
nekterých bohabojných
občanov
mestečka Ompital
r. 1899.

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 119

Kamerové systémy