Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký pri mlyne

Socha sv. Jána Nepomuckého pri Dolnom mlyne má na podstavci zle čitateľný zakladateľský nápis. Ak sa nám ho podarilo prečítať správne, tak ho mohla dať postaviť Katarína Kohutovičová. Podľa charakteristického podstavca, by socha mohla vzniknúť v 1. polovici 19. storočia.

EX
VOTO
CATH. KOHVTOVICS
???????????????? 

 

Dobrá Voda - zvonica na cintoríne
Dobrá Voda - Immaculata (1713)
Dobrá Voda - kríž (1940) v chotári
Dobrá Voda - kríž pri Dolnom mlyne
Dobrá Voda - kríž nad obcou
Židovský cintorín, Dobrá Voda
Dobrá Voda - Krížová cesta na Mariáši
Dobrá Voda - kaplnka (1730) pri Mariáši
Dobrá Voda - kríž (1812) v chotári
Dobrá Voda - kríž (1923) pred kostolom
Dobrá Voda - kríž (1770) na cintoríne
Dobrá Voda - kríž (1902) na ceste do Dechtíc
Dobrá Voda - sv. Vendelín (1921)
Dobrá Voda - sv. Jozef Pestún (1936)
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký (1742) v obci
Dobrá Voda - Pieta (1748)
Dobrá Voda - Panna Mária (1752) pri prameni
Kamerové systémy