Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký pri mlyne

Socha sv. Jána Nepomuckého pri Dolnom mlyne má na podstavci zle čitateľný zakladateľský nápis. Ak sa nám ho podarilo prečítať správne, tak ho mohla dať postaviť Katarína Kohutovičová. Podľa charakteristického podstavca, by socha mohla vzniknúť v 1. polovici 19. storočia.

EX
VOTO
CATH. KOHVTOVICS
???????????????? 

 

Kamerové systémy