Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký (1742) v obci

Drobná socha sv. Jána Nepomuckého je na mieste, kde bývalo jazero Hlávka s potočným výtokom. Podľa zakladateľského nápisu dal sochu postaviť Štefan Kollár v roku 1742. Nápis vytesaný na hlavici stĺpa pod sochou je viditeľný na staršej fotografii. Pri obnove, ktorá sa vykonala okolo roku 2010, hlavicu otočili dopredu dekoratívnou časťou.

EX
VOTO
STE. KOLLAR
1742

 

Kamerové systémy