Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký (1742) v obci

Drobná socha sv. Jána Nepomuckého je na mieste, kde bývalo jazero Hlávka s potočným výtokom. Podľa zakladateľského nápisu dal sochu postaviť Štefan Kollár v roku 1742. Nápis vytesaný na hlavici stĺpa pod sochou je viditeľný na staršej fotografii. Pri obnove, ktorá sa vykonala okolo roku 2010, hlavicu otočili dopredu dekoratívnou časťou.

EX
VOTO
STE. KOLLAR
1742

 

Dobrá Voda - zvonica na cintoríne
Dobrá Voda - Immaculata (1713)
Dobrá Voda - kríž (1940) v chotári
Dobrá Voda - kríž pri Dolnom mlyne
Dobrá Voda - kríž nad obcou
Židovský cintorín, Dobrá Voda
Dobrá Voda - Krížová cesta na Mariáši
Dobrá Voda - kaplnka (1730) pri Mariáši
Dobrá Voda - kríž (1812) v chotári
Dobrá Voda - kríž (1923) pred kostolom
Dobrá Voda - kríž (1770) na cintoríne
Dobrá Voda - kríž (1902) na ceste do Dechtíc
Dobrá Voda - sv. Vendelín (1921)
Dobrá Voda - sv. Jozef Pestún (1936)
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký pri mlyne
Dobrá Voda - Pieta (1748)
Dobrá Voda - Panna Mária (1752) pri prameni
Kamerové systémy