Dobrá Voda - Panna Mária (1752) pri prameni

Socha Panny Márie na stĺpe stojí pri studni. Na studni sú z doby jej obnovy v roku 1957 zaznamenané aj iniciály P P s letopočtom 1813, ktorý by mohol byť dobou vybudovania murovanej studničky na mieste prírodného prameňa. Samotná socha je podľa nápisu staršia. Dnes sa na podstavci trochu bijú dva nápisy. Pôvodnejší vytesaný nápis bol v novšej dobe prekrytý omietkou, na ktorý ho prepísali. Podľa nápisov bol zakladateľom sochy v roku 1752 Ján Ondricovicz(?).

EX VOTO IOA
NES ONDRICO
VICZ ANNO 1752
DIE .. MAJ 

 

Dobrá Voda - zvonica na cintoríne
Dobrá Voda - Immaculata (1713)
Dobrá Voda - kríž (1940) v chotári
Dobrá Voda - kríž pri Dolnom mlyne
Dobrá Voda - kríž nad obcou
Židovský cintorín, Dobrá Voda
Dobrá Voda - Krížová cesta na Mariáši
Dobrá Voda - kaplnka (1730) pri Mariáši
Dobrá Voda - kríž (1812) v chotári
Dobrá Voda - kríž (1923) pred kostolom
Dobrá Voda - kríž (1770) na cintoríne
Dobrá Voda - kríž (1902) na ceste do Dechtíc
Dobrá Voda - sv. Vendelín (1921)
Dobrá Voda - sv. Jozef Pestún (1936)
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký pri mlyne
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký (1742) v obci
Dobrá Voda - Pieta (1748)

Kamerové systémy