Socha Panny Márie na stĺpe stojí pri studni. Na studni sú z doby jej obnovy v roku 1957 zaznamenané aj iniciály P P s letopočtom 1813, ktorý by mohol byť dobou vybudovania murovanej studničky na mieste prírodného prameňa. Samotná socha je podľa nápisu staršia. Dnes sa na podstavci trochu bijú dva nápisy. Pôvodnejší vytesaný nápis bol v novšej dobe prekrytý omietkou, na ktorý ho prepísali. Podľa nápisov bol zakladateľom sochy v roku 1752 Ján Ondricovicz(?).

EX VOTO IOA
NES ONDRICO
VICZ ANNO 1752
DIE .. MAJ 

 

Kamerové systémy