Od roku 1994 doteraz sa pri Dechticiach opakujú zjavenia Panny Márie Kráľovnej pomoci úzkej skupine mladých ľudí. Vŕšok Svätodušnica si Panna Mária v roku 1998 vybrala za miesto, kde mala byť postavená kaplnka. Vŕšok bol od spomenutého roka označený dočasným dreveným krížom, drevenou kazetou so soškou Ježiša Krista a pamätnou tabuľou na prízemnej skale. Medzi rokmi 2015 a 2016 na mieste postavili sochu Panny Márie s dieťaťom.

Kamerové systémy