Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci

Od roku 1994 doteraz sa pri Dechticiach opakujú zjavenia Panny Márie Kráľovnej pomoci úzkej skupine mladých ľudí. Vŕšok Svätodušnica si Panna Mária v roku 1998 vybrala za miesto, kde mala byť postavená kaplnka. Vŕšok bol od spomenutého roka označený dočasným dreveným krížom, drevenou kazetou so soškou Ježiša Krista a pamätnou tabuľou na prízemnej skale. Medzi rokmi 2015 a 2016 na mieste postavili sochu Panny Márie s dieťaťom.

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách

Kamerové systémy