Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)

Mariánsky stĺp so sochou Madony z Mariazellu dal postaviť Ján Oravec v roku 1761 za obcou pri ceste do Dobrej Vody. Mimo intravilánu socha zostala až do polovice 20. storočia. Vo vizitácii z roka 1782 sa uvádza, že Oravec ju dal postaviť s prispením roľníkov z Dechtíc a zaviazal svojich potomkov sa o sochu starať. Latinský nápis na podstavci je z doby obnovy z roka 1837, keď bola socha opravená jeho potomkom Pavlom. Na zadnej strane podstavca je strohý záznam z doby ďalšej renovácie, vykonanej v roku 1887.

A 1761 POSITA
PER: IOA: ORAVETZ
ET
RENOVATA
EST. A: FILIO:
PAULO.
1837 
RENOVATA
ANNO 1887
D. K. L.
R. M. F. 

 

Dechtice, str. 109, in: Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času, Nitra 2014

Kamerové systémy