Dechtice - archanjeli

Od roku 1994 doteraz sa pri Dechticiach opakujú zjavenia Panny Márie Kráľovnej pomoci úzkej skupine mladých ľudí. Neďaleko kríža z roku 1950 v Boričkách je miesto opakovaných zjavení sv. Rafaela Archanjela (prvýkrát v roku 1997) a v roku 2008 Panny Márie v sprievode siedmych archanjelov v popredí s Rafaelom, Gabrielom a Michalom.
Na mieste zjavení archanjelov bola pred rokom 2007 osadená socha archanjela Rafaela. Neskôr (pred rokom 2013) ju doplnili o sochy sv. Michala Archanjela, sv. Gabriela Archanjela a kovanú ohrádku.

Miesto zjavenia
ARCHANJELA RAFAELA
21. júna 1997
29. septembra 1997
7. mája 2005

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách
Kamerové systémy