Chtelnica - sv. Urban (1781)

Socha sv. Urbana z roku 1781 stojí za obcou pri ceste do Dechtíc. Obklopovali ju stáročné lipy, ktoré v roku 1985 vyrúbali, keď sochu zrenovovali a osadili do novodobej železnej ohrádky.
Na podstavci je obtiažne čitateľný - nečitateľný nápis. Podľa monografie obce je to latinský nápis s chronogramom.

SANCTE VRBANE VOTE PIARESPICE EXAVDI DEPRECANTES INCOLAS TRISTES CONSOLARE CLIENTES 1781

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 192

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou

Kamerové systémy