Chtelnica - sv. Florián (1756)

Socha sv. Floriána má v kartuši barokového podstavca latinský nápis s chronogramom, podľa ktorého bola postavená v roku 1756. Pôvodne stávala oproti kamennej Kalvárii pri kostole, v roku 1972 ju premiestnili na dnešné miesto.

ESTA IN VOTIS
SIGNIBVS PRAESER
VATOR TVORVM
O FLORIANE DIVE
QVI TIBI NON CESSANT
PIE ELOPVI AVE.

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 191

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy