Chtelnica - sv. Florián (1756)

Socha sv. Floriána má v kartuši barokového podstavca latinský nápis s chronogramom, podľa ktorého bola postavená v roku 1756. Pôvodne stávala oproti kamennej Kalvárii pri kostole, v roku 1972 ju premiestnili na dnešné miesto.

ESTA IN VOTIS
SIGNIBVS PRAESER
VATOR TVORVM
O FLORIANE DIVE
QVI TIBI NON CESSANT
PIE ELOPVI AVE.

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 191

Kamerové systémy