Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)

Mariánsky stĺp v Chtelnici bol postavený v roku 1711. Stával pri obecnej studni na námestí, odkiaľ ho preložili pred budovu fary po roku 1970. Socha Panny Márie na iónskej hlavici stĺpa zvetrávaním a degradáciou kameňa už získala amorfné tvary. Z doby opravy stĺpa v roku 1849 sa na podstavci zachovala kamenná tabuľka s vytesanou modlitbou. Ďalšia oprava sa vykonala v roku 1966.

MARIA MATKO MILOSTI
K TEBE VOLAME V USKOSTI
SIN TVOJ TI NIŠT NEODPIRA
PROS ZA NAS MATKO MILA
V ŽIVOTE A PRI SMRTI
BUĎ K POMOCI PRITOMNA
1849 

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 190

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou

Kamerové systémy