Mariánsky stĺp v Chtelnici bol postavený v roku 1711. Stával pri obecnej studni na námestí, odkiaľ ho preložili pred budovu fary po roku 1970. Socha Panny Márie na iónskej hlavici stĺpa zvetrávaním a degradáciou kameňa už získala amorfné tvary. Z doby opravy stĺpa v roku 1849 sa na podstavci zachovala kamenná tabuľka s vytesanou modlitbou. Ďalšia oprava sa vykonala v roku 1966.

MARIA MATKO MILOSTI
K TEBE VOLAME V USKOSTI
SIN TVOJ TI NIŠT NEODPIRA
PROS ZA NAS MATKO MILA
V ŽIVOTE A PRI SMRTI
BUĎ K POMOCI PRITOMNA
1849 

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 190

Kamerové systémy