Chtelnica - Najsvätejšia Trojica

Trojičný stĺp pri ceste za cintorínom postavili v roku 1800. V roku 1913 prišlo k jeho výraznej obnove, ktorej donormi boli Ján Hamrla s manželkou Máriou, rod. Sojákovou. Ich mená sú vytesané na podstavci. V roku 1985 bol stĺp zrenovovaný a opatrený železnou ohrádkou.

Postavit dali
JAN HAMRLA
a manželka
MARIA SOJAK
1913

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 192

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy