Trojičný stĺp pri ceste za cintorínom postavili v roku 1800. V roku 1913 prišlo k jeho výraznej obnove, ktorej donormi boli Ján Hamrla s manželkou Máriou, rod. Sojákovou. Ich mená sú vytesané na podstavci. V roku 1985 bol stĺp zrenovovaný a opatrený železnou ohrádkou.

Postavit dali
JAN HAMRLA
a manželka
MARIA SOJAK
1913

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 192

Kamerové systémy