Častá - sv. Urban

Za obcou pri ceste do Dubovej je socha sv. Urbana. Na pôvodnom podstavci je kópia sochy svätca, ktorú dalo vyrobiť občianske združenie Červenokamenské panstvo a ktorá bola posvätená 22. novembra 2009. Originál sochy, ktorý zreštaurovala študentka VŠVU Mária Galasová ako svoju bakalársku prácu, bol osadený v interiéri kostola sv. Imricha v Častej. Podľa máp by socha mohla pochádzať z 2. polovice 19. storočia.

 

Ján Fiala: Častá - Socha sv. Urbana, in: dedicstvopredkov.sk

Kamerové systémy