Častá - sv. Urban

Za obcou pri ceste do Dubovej je socha sv. Urbana. Na pôvodnom podstavci je kópia sochy svätca, ktorú dalo vyrobiť občianske združenie Červenokamenské panstvo a ktorá bola posvätená 22. novembra 2009. Originál sochy, ktorý zreštaurovala študentka VŠVU Mária Galasová ako svoju bakalársku prácu, bol osadený v interiéri kostola sv. Imricha v Častej. Podľa máp by socha mohla pochádzať z 2. polovice 19. storočia.

 

Ján Fiala: Častá - Socha sv. Urbana, in: dedicstvopredkov.sk

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž

Kamerové systémy