Socha sv. Jána Nepomuckého stála pôvodne pred farou v železnej ohrádke. Neskôr bola premiestnená ku kostolu. Socha mohla vzniknúť v polovici 18. storočia. V roku 1893, ktorý je zaznamenaný na volútovom podstavci, v obci vykonali pravdepodobne len obnovu viacerých sôch. Rovnaké letopočty sú aj na podstavcoch sôch sv. Františka a sv. Floriána. Na podstavci sochy sv. Jána zostali zvyšky po dvoch zaniknutých sprievodných sochách, pravdepodobne anjelikoch.

Kamerové systémy