Častá - sv. Ján Nepomucký

Socha sv. Jána Nepomuckého stála pôvodne pred farou v železnej ohrádke. Neskôr bola premiestnená ku kostolu. Socha mohla vzniknúť v polovici 18. storočia. V roku 1893, ktorý je zaznamenaný na volútovom podstavci, v obci vykonali pravdepodobne len obnovu viacerých sôch. Rovnaké letopočty sú aj na podstavcoch sôch sv. Františka a sv. Floriána. Na podstavci sochy sv. Jána zostali zvyšky po dvoch zaniknutých sprievodných sochách, pravdepodobne anjelikoch.

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy