Častá - sv. František Xaverský (1719)

Na podstavci sochy sv. Františka Xaverského je zaznamenaných niekoľko letopočtov, niektorých obtiažne čitateľných. Kronika ich zaznamenala nasledovne 1783, 1853, 1893 a 1719. Odvtedy pribudol letopočet 1947. Najspodnejší letopočet 1719 by mal byť rokom založenia sochy.
V roku 2008 bola pieskovcová socha sv. Františka odvezená do ateliérov Katedry reštaurovania VŠVU. Jej študenti ju zreštaurovali v rámci diplomových prác v priebehu troch rokov. Predbežné náklady odhadované na vyše 8000 € mala uhradiť obec, farský úrad a občania zo zbierky. V rámci reštauračných prác bola zhotovená kópia sochy z umelého kameňa, ktorá bola v roku 2011 osadená na pôvodný podstavec. U toho sa vykonalo len jednoduché očistenie.

 

Jozef Tihányi: Záchrana sochy sv. Františka, Častovský informačník 3-4/2008, str. 6;
Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy