Socha sv. Floriána je podľa zakladateľského nápisu na podstavci z roku 1776. Pôvodne stála priamo v križovatke cesty na Hoštáky a do Modry. Tu prekážala autám a na náklady nadačného veľkostatku bola premiestnená a renovovaná v roku 1932. Spomenutý letopočet je zaznamenaný na podstavci, ako aj ďalší zo skoršej obnovy z roku 1893. V rokoch 2019 a 2020 bola socha s podstavcom zreštaurovaná v dielni sochára Gabriela Strassnera na náklad obce v cene 7500 €.

AD
MAIOREM
DEI GLORIAM
PATRONI NOSTRI
S: FLORIANI
ANNO
1776 

 

Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Kamerové systémy