Častá - sv. Florián (1776)

Socha sv. Floriána je podľa zakladateľského nápisu na podstavci z roku 1776. Pôvodne stála priamo v križovatke cesty na Hoštáky a do Modry. Tu prekážala autám a na náklady nadačného veľkostatku bola premiestnená a renovovaná v roku 1932. Spomenutý letopočet je zaznamenaný na podstavci, ako aj ďalší zo skoršej obnovy z roku 1893. V rokoch 2019 a 2020 bola socha s podstavcom zreštaurovaná v dielni sochára Gabriela Strassnera na náklad obce v cene 7500 €.

AD
MAIOREM
DEI GLORIAM
PATRONI NOSTRI
S: FLORIANI
ANNO
1776 

 

Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy